Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

TRWA REKRUTACJA NA STAŻE

 

 

 

TRWA REKRUTACJA NA STAŻE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza osoby bezrobotne, chętne do odbycia stażu w ramach projektu
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O SKIEROWANIE NA STAŻ

Osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku, posiadające ustalony II profil pomocy oraz należące co najmniej do jednej z grup defaworyzowanych, to jest:

  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby długotrwale bezrobotne (okres ostatniej rejestracji nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy),
  • osoby powyżej 50 roku życia
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety,

Zgodnie z założeniami projektu na staż będą kierowane osoby: długotrwale bezrobotne – 10 osób, z niepełnosprawnościami - 3 osoby, w wieku 50 lat i więcej- 14 osób.

Wypłata stypendium

Urząd Pracy wypłaca stypendium w okresie odbywania stażu w wysokości 120% kwoty zasiłku, tj. 997,40 zł (miesięcznie). Urząd opłaca również składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Stypendium przekazywane jest na rachunek bankowy osoby bezrobotnej.

Oferowane stanowiska stażu to: sekretarka medyczna, pomoc administracyjna, referent, kucharz, ogrodnik, telemarketer, asystent ds. księgowości, opiekun medyczny, robotnik gospodarczy i inne.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zapewnia
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Szczegółowe informacje dot. stażu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku,

ul. Górna 11, w godzinach od 8.15 do 14.00 tel. (22) 779 37 14, lub na stronie internetowej www.pup.powiat-otwocki.pl

Aktualność dodana przez: PUP Otwock (2018-04-16 14:26:39) , zredagowana przez: PUP Otwock (2018-04-16 14:48:57)
Data wydarzenia : 2018-04-16
Data publikacji : 2018-04-16

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/wydarzenie/288/trwa-rekrutacja-na-sta%C5%BCe