Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Rekrutacja na staże

 

REKRUTACJA NA STAŻE (od 26.02.2018 do 04.04.2018)

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza osoby bezrobotne, chętne do odbycia stażu w ramach projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (III)” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Kto może ubiegać się o skierowanie na staż:

Osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Otwocku, posiadające ustalony II profil pomocy i należące do kategorii NEET tj. zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET
jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje,
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności
    i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy oraz nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

Ponadto osobom w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) wsparcie będzie udzielane w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji
w urzędzie pracy.

Ze względu na założenia projektu zachęcamy do udziału w szczególności: kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, bez doświadczenia zawodowego, bez kwalifikacji zawodowych, długotrwale bezrobotne i osoby z niepełnosprawnościami.

Wypłata stypendium:

Powiatowy Urząd Pracy wypłaca stypendium w okresie odbywania stażu w wysokości 120% kwoty zasiłku, tj. 997,40 zł (miesięcznie).
Urząd opłaca również składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Stypendium przekazywane jest na rachunek bankowy osoby bezrobotnej.

Oferowane stanowiska stażu to: sekretarka medyczna, referent, inspektor, sprzedawca, pomoc administracyjno-biurowa, pomoc nauczyciela, wulkanizator, sekretarka, referent ds. księgowych, młodszy bibliotekarz, magazynier, psycholog, fizjoterapeuta i inne.

 

Szczegółowe informacje dot. stażu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, ul. Górna 11, w godzinach od 8.30 do 14.00 tel. (22) 779 37 14

PROJEKT REALIZOWANY JEST ZGODNIE Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Aktualność dodana przez: PUP Otwock (2018-02-28 08:48:38) , zredagowana przez: PUP Otwock (2018-03-01 11:32:39)
Data wydarzenia : 2018-02-28
Data publikacji : 2018-02-28

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/wydarzenie/285/rekrutacja-na-sta%C5%BCe