Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Nabór wniosków w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkałych na wsi

Otwock, dnia 03.08.2017r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków
na realizację programu staży dla skierowanych osób bezrobotnych

w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkałych na wsi

finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy

 

ZASADY NABORU WNIOSKÓW

 

Termin składania wniosków:

 

 

07.08.2017r.- 11.08.2017r. do godz. 15.30

 

Miejsce składania wniosków:

 

Wnioski o zorganizowanie stażu należy składać w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, ul. Górna 11
w godzinach urzędowania od 8:00 do 16:00
Sekretariat urzędu - pokój Nr 14

e-mail: sekretariat@pup.powiat-otwocki.pl

Sposób i formy składania wniosków:

 

  • wnioski można składać osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną (podpis elektroniczny) lub przesyłką kurierską; w przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku,
  • wnioski należy składać wyłącznie na obowiązującym druku,
  • każdy punkt wniosku powinien być wypełniony w sposób czytelny, niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie lub usuwanie elementów wniosku – dopuszcza się dodawanie stron, rozszerzenie rubryk wynikające z objętości treści.

 

Nie wypełnienie jakiejkolwiek pozycji lub brak wszystkich wymaganych załączników spowoduje, że wniosek nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK I KTO MOŻE ZOSTAĆ OBJĘTY PROGRAMEM

 

Kto może składać wnioski:

 

Pracodawca może ubiegać się o zorganizowanie stażu jeżeli:

1) nie toczy się w stosunku do zakładu pracy postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację.

2) nie zalega z wypłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.

3) gwarantuje zatrudnienie na okres co najmniej
3 miesięcy
po zakończonym stażu

 

Kto może zostać objęty programem:

 

Do odbycia stażu może być skierowany bezrobotny zamieszkały na wsi, któremu został ustalony II profil pomocy.

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

Planowana ilość osób do objęcia programem

 

III nabór

 

Liczba organizowanych miejsc stażu

- dla 10 osób

Okres stażu nie może przekroczyć 6 miesięcy

 

Urząd zastrzega sobie prawo do zmian w założeniach niniejszego naboru wniosków oraz zmniejszenia liczby osób proponowanych na staż

Przysługujące świadczenia dla osób bezrobotnych:

Stypendium w wysokości 120% zasiłku
tj. 997,40 zł
. brutto (miesięcznie)

Badania lekarskie

 

Koszty badań lekarskich mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do odbywania stażu ponosi Organizator stażu.

 

Druki do pobrania ze strony

www.pup.powiat-otwocki.pl

Dokumenty do pobrania – dla Pracodawców regulamin/Wniosek – Staże:

  1. Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku dotyczące organizacji stażu
  2. Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

 

Wnioski złożone przed lub po wskazanym terminie naboru wniosków
nie podlegają rozpatrzeniu.

Aktualność dodana przez: PUP Otwock (2017-08-03 14:45:18) , zredagowana przez: PUP Otwock (2017-08-07 10:44:06)
Data wydarzenia : 2017-08-03
Data publikacji : 2017-08-03

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/wydarzenie/251/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-aktywizacji-zawodowej-bezrobotnych-zamieszkalych-na-wsi