Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

OGŁOSZENIE – REKRUTACJA NA SZKOLENIA

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż trwa rekrutacja na szkolenia indywidualne
w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy
w powiecie otwockim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Na szkolenia mogą być kierowane osoby w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku jako bezrobotne o II profilu pomocy oraz należące co najmniej do jednej
z grup defaworyzowanych, tj.:

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne (okres ostatniej rejestracji nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy),
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Proponowane szkolenia to m. in.:

 • szkolenie z zakresu spawania metodą MAG, MIG, TIG,
 • szkolenie z zakresu operatorów maszyn do robót ziemnych (np. operator koparki jednonaczyniowej, operator koparko – ładowarki, operator spycharki),
 • szkolenie z zakresu obsługi żurawi wieżowych, suwnic, wózków jezdniowych,
 • szkolenie z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
 • szkolenie z zakresu obsługi komputera (ECDL).

  - Osobie bezrobotnej w okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium.
  - W ramach projektu organizowane będą szkolenia, w wyniku których uczestnicy nabędą kwalifikacje potwierdzone przez upoważnione do tego instytucje.

 

Nabór ciągły do czasu wyczerpania środków.

 

Szczegółowe informacje dot. szkoleń można uzyskać u doradców klienta w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, ul. Górna 11, w godzinach od 8.30 do 14.00 lub telefonicznie (22) 779 37 14.

 

PROJEKT REALIZOWANY JEST ZGODNIE Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Aktualność dodana przez: PUP Otwock (2017-04-25 14:27:33)
Data wydarzenia : 2017-04-25
Data publikacji : 2017-04-25

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/wydarzenie/232/ogloszenie-%E2%80%93-rekrutacja-na-szkolenia