Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Twa rekrutacja na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza osoby bezrobotne, chętne do odbycia stażu w ramach projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie otwockim (I)”...

Ogłoszenie dla pracodawców w Norwegii

Ogłoszenie dla pracodawców

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż w dniach od 30maja do 03 czerwca 2016r. na terenie Norwegii w regionach, gdzie jest najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych Polaków odbędą się dni rekrutacyjne.

Informacja

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż z dniem 06.04.2016 r. wstrzymuje nabór wniosków na organizację staży w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie otwockim (I)”

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

 

 

_________________________________________________________________________

 

Otwock, dnia 30.03.2016r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza

nabór wniosków

o przyznanie d o f i n a n s o w a n i a na podjęcie

działalności gospodarczej:

 

1) ze środków Funduszu Pracy dla 28 osób bezrobotnych,

2) w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej, pozostających bez pracy w powiecie otwockim (I)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS dla 5 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

3) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS dla 25 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (tzw. młodzież NEET zgodnie z definicją przyjętą w POWER 2014-2020) *

 

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej może być udzielone osobie bezrobotnej, dla której ustalono profil pomocy II lub w uzasadnionych przypadkach profil pomocy I oraz utworzono Indywidualny Plan Działania, w którym zaplanowano ubieganie się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.