Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych

Harmonogram zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych z zakresu przedsiębiorczości
realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie

Ogłoszenie - rekrutacja na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż trwa rekrutacja na szkolenia grupowe
i indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację programu staży

 

 Otwock, dnia 07.02.2017r.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków
na realizację programu staży dla skierowanych osób bezrobotnych w ramach projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”

Ogłaszenie o naborze wniosków na realizację staży dla osób bezrobotnych

 

Otwock, dnia 07.02.2017r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków na realizację
staży dla osób bezrobotnych w ramach projektu

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy

w powiecie otwockim (II)”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020