Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

Powiatowy Urząd Pracy informuje,

iż w dniach 26.02.-02.03.2018r. ogłasza nabór

wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego

pracowników i pracodawców

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o zorganizowanie robót publicznych.

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje,

iż z dniem 07.02.2018r.

wznawia przyjmowanie wniosków

o zorganizowanie robót publicznych

- realizacja ciągła do wyczerpania środków

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację programu staży dla skierowanych osób bezrobotnych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków
na realizację programu staży dla skierowanych osób bezrobotnych w ramach projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (III)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informacja o limitach środków finansowych z Funduszu Pracy na rok 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje o limitach środków finansowych z Funduszu Pracy na rok 2018 przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.