Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych

 

czas realizacji:

I etap realizacji 01.04.2017-31.03.2018,
II etap realizacji 01.04.2018-31.03.2019.

Informacja odnośnie zakończenia rekrutacji na szkolenie

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż zakończyła się rekrutacja na szkolenie „Magazynier z obsługą wózka widłowego” w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o spotkaniu informacyjnym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie

Informacje o spotkaniu informacyjnym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie

 

23 marca godz. 10-13 ul. Ciołka 10a s. 310

 

TEMAT: A może założyć spółdzielnię socjalną?! – praktyczne wskazówki.

Wstępna oferta szkoleniowa na rozpoznanie rynku

WSTĘPNA OFERTA SZKOLENIOWA
NA ROZPOZNANIE RYNKU

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza jednostki szkoleniowe do złożenia ofert wstępnych na zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia dla 5 osób bezrobotnych w zakresie :

 

Magazynier z obsługą wózka jezdniowego podnośnikowego.