Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Zaproszenie pracodawców do wypełnienia ankiety dot.Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zwraca się z prośbą do Pracodawców z terenu powiatu otwockiego o wypełnienie ankiety która pozwoli oszacować zapotrzebowanie na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w 2018 roku.

Nabór wniosków na realizację programu staży dla skierowanych osób bezrobotnych

Otwock, dnia 02.11.2017r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków
na realizację programu staży dla skierowanych osób bezrobotnych

w ramach środków z Funduszu Pracy przyznanych w ramach algorytmu.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

 

 

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza

 nabór wniosków o przyznanie d o f i n a n s o w a n i a

 na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Termin składania wniosków: 06.11.2017r. - 10.11.2017r. do godz. 15.30

 

 

Zakończenie rekrutacji na szkolenia indywidualne


   Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż zakończyła się rekrutacja na szkolenia indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.