Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Informacja o ocenie ofert na organizcaje szkolenia z zakresu ABC

 

 

Otwock, dnia 16.04.2018r.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku w dniu 04.04.2018r. zamieścił na stronie internetowej Zapytanie Ofertowe dotyczące zorganizowania szkolenia z zakresu „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” dla 18 osób bezrobotnych. Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Szkoleniowego.

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zaproszenie do składania ofert z zakresu ABC przedsiębiorczości

 

Otwock, dnia 04.04.2018r.

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U z 2017r. poz. 1579).

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza do składania ofert na szkolenie z zakresu „ABC przedsiębiorczości” dla 18 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku.

 

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Szkolenie ma na celu przygotowanie osób bezrobotnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu merytorycznej wiedzy z zakresu marketingu, analizy otoczenia organizacji oraz zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej:

- przedstawienie ogólnej charakterystyki zjawisk ekonomicznych zachodzących na rynku,

- pokazanie istoty i zasad funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa,

- zapoznanie z wybranymi aspektami działalności gospodarczej – zasady rozliczeń z ZUS i US, marketing i promocja firmy, prawo pracy.

Nabór wniosków na realizację staży

 

 

Otwock, dnia 09.03.2018r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków na realizację
staży dla osób bezrobotnych w ramach projektu

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy

w powiecie otwockim (II)”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

Rekrutacja na staże

 

REKRUTACJA NA STAŻE (od 26.02.2018 do 04.04.2018)

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza osoby bezrobotne, chętne do odbycia stażu w ramach projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (III)” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020