Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Nabór wniosków na realizację prac interwencyjnych

Otwock, dnia 03.08.2017r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków na realizację
prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych

w ramach środków z Funduszu Pracy przyznanych w ramach algorytmu.

Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy

Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

 

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program „Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartował.

 

Korzystanie ze wsparcia w ramach programu „Rodzina 500+” w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin uczestniczących w programie, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.

Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych w roku 2017

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 15/2017

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku

z dnia 04.07.2017r.

 

w sprawie ustalenia dni wolnych w roku 2017 i organizacji pracy

Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku

Zaproszenie do składania ofert

 

Otwock, dnia 29.06.2017r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015r. poz. 2164 z późn. zm).

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza do składania ofert na szkolenie z zakresu „ABC przedsiębiorczości” dla 9 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku.

 

Szkolenie organizowane będzie w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat
i powyżej pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020