Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DOTYCZY OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

Wsparcie finansowe na zatrudnienie osób bezrobotnych w wieku 50 lat i powyżej

Otwock, dnia 11.05.2018r.

 

Wsparcie finansowe na zatrudnienie osób bezrobotnych

w wieku 50 lat i powyżej

 

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie

wynagrodzenia za bezrobotnego 50+ w ramach programu

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

Nabór wniosków od 16.05.2018 - 23.05.2018

 

 

Nazwa wsparcia

Adresaci

dofinansowania

Maksymalna

kwota wsparcia

Szczegółowe

informacje

Dofinansowanie na podjęcie

działalności gospodarczej

Bezrobotni

do 30 roku życia

(PO WER)

24.000,00 Czytaj więcej

Dofinansowanie na podjęcie

działalności gospodarczej

Bezrobotni

powyżej 30 roku życia

(RPO)

23.000,00 Czytaj więcej

Dofinansowanie na podjęcie

działalności gospodarczej

Bezrobotni zamieszkali na wsi

Bezrobotni w wieku 45 lat i powyżej

23.000,00  Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy informuje,

iż w dniach 07.05.-11.05.2018r. ogłasza nabór

wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego

pracowników i pracodawców

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

W 2018 roku środki z KFS są dedykowane na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami:

Priorytet pierwszy – wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;