Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Zakończenie rekrutacji na szkolenie

 

          Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż zakończyła się rekrutacja na szkolenie „Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna” w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OGŁOSZENIE – REKRUTACJA NA SZKOLENIA

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż trwa rekrutacja na szkolenia indywidualne
w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy
w powiecie otwockim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków na dofinansowanie 50+

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA
ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

 

Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych

 

czas realizacji:

I etap realizacji 01.04.2017-31.03.2018,
II etap realizacji 01.04.2018-31.03.2019.