Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

 

 

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza

 nabór wniosków o przyznanie d o f i n a n s o w a n i a

 na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Termin składania wniosków: 06.11.2017r. - 10.11.2017r. do godz. 15.30

 

 

Zakończenie rekrutacji na szkolenia indywidualne


   Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż zakończyła się rekrutacja na szkolenia indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie na Targi Pracy

ZAPROSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza na Targi Pracy, które odbędą się w dniu

23 listopada 2017 roku w Technikum Nukleonicznym w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7

w godzinach od 10:00 do 13.00.

Wstrzymanie wniosków

Otwock, dnia 18.10.2017r.

 

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż z dniem
20 października 2017 roku wstrzymuje przyjmowanie
od zainteresowanych Pracodawców wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia.