Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

ZWROT NADPŁACONEGO PODATKU OD STYPENDIÓW

 Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium)...

 

Komunikat

           Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza pracodawców

zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych do 30 roku życia

(art. 150 fustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz. U. z 2017 poz.1065)  do składania wniosków od dnia 08 czerwca br.

W chwili obecnej urząd dysponuje środkami finansowymi dla 12 osób.

Zapytanie ofertowe ECDL

Otwock, dnia 01.06.2017r.

DCAZ.441.5.5.MD.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015r. poz. 2164 z późn.zm).

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza do składania ofert na szkolenie z zakresu „ECDL od podstaw - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych” dla 5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku.

Istnieje możliwość II edycji kursu dla 5 osób bezrobotnych.

 

Szkolenie organizowane będzie w ramach projektu „Aktywacja osób młodych

pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)”

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS

Powiatowy Urząd Pracy informuje,

iż w dniach 05.06-09.06.2017 ogłasza nabór

wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego

pracowników i pracodawców

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego