Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Szkolenia komputerowe dla osób po 50 roku życia.

 

 

„Czego Jaś się nie nauczył, to Jan musi uzupełnić - szkolenia komputerowe

dla osób po 50 roku życia.”

 

II konferencja na rzecz budowania partnerstwa lokalnego w powiecie otwockim

„W interesie powiatu” -II konferencja na rzecz budowania partnerstwa lokalnego w powiecie otwockim.

 

W dniu 29.09.2016 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku odbyła się II konferencja poświęcona budowaniu partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego w powiecie. Przedstawiciele władz oraz zaproszeni goście reprezentujący lokalne środowiska kontynuowali prace nad budowaniem partnerstwa lokalnego na terenie powiatu.

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż w dniu 10.10.2016r. podpisał umowę z Zakładem Doskonalenia Zawodowego ul.Podwale 13, 00-252 Warszawa na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych z zakresu „ABC Przedsiębiorczości” ze środków Funduszu Pracy w okresie 10.10-25.10.2016r.

Informacja o podpisaniu umowy na usługę szkoleniową

Informacja o podpisaniu umowy na usługę szkoleniową

 

30.09.2016

 

 

Uprzejmie informujemy, że 30.09.2016r. pomiędzy Centrum Szkoleń BPH ul.Gorskiego 91/65, 92-517 Łódź , została zawarta umowa dotycząca przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych (podnośnikowych ze zmienną fazą wysięgu) z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z przygotowaniem do wymiany butli z gazem. Magazynier gospodarka magazynowa z obsługą skaner dla 6 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut.urzędzie w ramach projektu „Aktywacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)”

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

Termin realizacji umowy: do 13 październik 2016 r.