Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
Statystyki graficzne

Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

Informacja dla Podmiotów ubiegających się o rejestrację oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy

 

W związku z bardzo dużą ilością oświadczeń o zamiarze wykonywania pracy cudzoziemcowi składanych przez podmioty zainteresowane oraz koniecznością dokładnej weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku od dnia 10.03.2016r. określa nowe zasady rejestracji oświadczeń (…)

 

Urząd Pracy w Otwocku rejestruje oświadczenia dla:

  • pracodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz rolników, którzy nie mogą zaspokoić potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy w powiecie otwockim w ilości maksymalnie do 15 oświadczeń miesięcznie.
  • osób fizycznych posiadających udokumentowane źródło stabilnego i regularnego dochodu, którzy nie mogą zaspokoić potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy w ilości maksymalnie do 6 oświadczeń w okresie 1 roku, nie więcej niż do 2 oświadczeń w miesiącu.

Ponadto urząd informuje, że oświadczenia w ilości powyżej 5, należy rejestrować wyłącznie przez stronę internetową: www.praca.gov.pl, w zakładce obsługa innych spraw; oświadczenie o zamiarze zatrudnienia (…)

 

  • Oświadczenie powinno być wydrukowane w dwóch egzemplarzach i podpisane przez pracodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu
  • Oświadczenie winno być złożone co najmniej 10 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca.
  • Urząd rejestruje oświadczenia w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia.
  • Urząd nie rejestruje oświadczeń błędnie lub nieczytelnie wypełnionych
  • Podmiot rejestrujący oświadczenia zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie odbioru dokumentów.

Zarejestrowane oświadczenie odbiera osobiście pracodawca lub osoba pisemnie upoważniona.

 

Obsługa interesantów składających i odbierających oświadczenia odbywa się w dniach:

  • poniedziałek, środa, piątek } 8.30 – 14.00

Procedura rejestracji jest bezpłatna.

  • Zarejestrowane oświadczenie jest podstawą dla cudzoziemca do ubiegania się w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu, o wizę w celu wykonywania pracy w Polsce.

Urząd zastrzega sobie możliwość powiadomienia organów konsularnych i kontrolnych (np. Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Policji) o uzasadnionych wątpliwościach dotyczących składanych oświadczeń.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:28:34)
Zredagowana przez: PUP Otwock (2016-06-28 09:26:56)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/strona/zatrudnianie-obywateli-republiki-bialorusi-gruzji-moldowy-federacji-rosyjskiej-i-ukrainy/136