Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku
http://pup.powiat-otwocki.pl/strona/transfer-zasilku/170

Transfer zasiłku

Osoba bezrobotna posiadająca prawo do zasiłku, może wyjechać do innego kraju członkowskiego UE w celu poszukiwania w nim pracy i otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, przez okres 3 m-cy (6 m-cy za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy). Z wnioskiem o wydanie formularza PD U2 bezrobotny występuje do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wojewódzkiego Urzędu Pracy po upływie 4 tygodni od rejestracji, a przed planowanym wyjazdem w celu poszukiwania pracy. Następnie bezrobotny obowiązany jest do zarejestrowania się w ciągu 7 dni od daty wyjazdu w urzędzie zatrudnienia w kraju, w którym poszukuje pracy. Zasiłek wypłaca urząd pracy, który przyznał zasiłek, przekazując go raz w miesiącu na konto osoby bezrobotnej.