Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prawa poszukujących pracy
Statystyki graficzne

Prawa poszukujących pracy

Uprawnienia poszukującego pracy

Możliwość korzystania ze szkoleń, uzyskania zwrotu kosztów zakwaterowania, wyżywienia w przypadku skierowania poza miejsce zamieszkania, uzyskania części lub całości zwrotu kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie, uzyskania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, uzyskanie zwrotu kosztów przejazdu i powrotu na badania lekarskie lub psychologiczne osób, które:

 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • są pracownikami, osobami wykonującymi inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej.

 

Ponadto osoby poszukujące pracy mają prawo:

 • korzystać z poradnictwa zawodowego,
 • korzystać z pośrednictwa pracy.,
 • korzystać z pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:28)
Zredagowana przez: PUP Otwock (2015-03-26 13:32:12)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/strona/prawa-poszukujacych-pracy/61