Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Pośrednictwo pracy krajowe
Statystyki graficzne

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy- to bezpłatna usługa polegająca na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.

 

Pośrednictwo pracy zajmuje się:

  • Pozyskiwaniem i utrzymywaniem kontaktów z pracodawcami
  • Pozyskiwaniem, upowszechnianiem i realizacja ofert pracy
  • Informowaniem bezrobotnych i poszukujących pracy o aktualnej i przewidywanej sytuacji na lokalnym rynku pracy
  • Inicjowaniem i organizowaniem kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.

 

Pośrednictwo pracy realizowane jest nieodpłatnie zgodnie z zasadami:

dostępności usług dla poszukujących pracy,

dobrowolności- oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy przez bezrobotnych i poszukujących pracy.

jawności- oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy podawane jest do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy,

równości- oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

 

Każdy bezrobotny i poszukujący pracy może skorzystać z pomocy pośrednika pracy, który przedstawi kompleksową informacje o ofertach pracy i innych formach pomocy udzielonej przez urząd, poinformuje o przysługujących prawach i obowiązkach osób zarejestrowanych, a także udzielając pomocy określonej w ustawie przygotuje indywidualny plan działania.

 

Pośrednik pracy może zaoferować prace w formie:

 

  • Oferty otwartej polegającej na udostępnieniu informacji o pracodawcy tj. nazwę i adres zakładu pracy oraz sposób kontaktu z pracodawcą poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Oferta realizowana jest bez dalszego udziału pośrednika pracy w procesie rekrutacji.

 

  • Oferty zamkniętej polegającej na udostępnieniu ofert pracy, które nie zawierają informacji umożliwiających identyfikacje pracodawcy. Pośrednik pracy dokonuje selekcji kandydatów na dane stanowisko zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy. Do pracodawcy kierowane są wyłącznie te osoby, które przeszły wstępną weryfikację pośrednika pracy.

Pośrednicy pracy:

pośrednicy zewnętrzni- pokój nr 6; tel (22) 779 37 14 wew.214, (22) 788 28 20

pośrednicy wewnętrzni

osoby bezrobotne od litery A-H stanowisko nr 2 tel. (22) 779 37 14 wew.213

osoby bezrobotne od litery I-Mh stanowisko nr 2 tel. (22) 779 37 14 wew.216

osoby bezrobotne od litery Mi-Sp stanowisko nr 2 tel. (22) 779 37 14 wew.223

osoby bezrobotne od litery Sr-Ż stanowisko nr 2 tel. (22) 779 37 14 wew.218

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:44:13)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-07-02 11:14:35)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/strona/posrednictwo-pracy-krajowe/65