Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
Statystyki graficzne

Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców

 

Obowiązki pracodawcy:

  1. Pracodawca może zgłosić ofertę pracy tylko do jednego Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego urzędu.
  2. Zgłoszenie oferty pracy należy dokonać na obowiązującym druku: osobiście, pisemnie, drogą elektroniczną.
  3. W przypadku braku w zgłoszeniu oferty pracy wymaganych danych, urząd pracy powiadamia pracodawcę, w formie ustalonej do kontaktów, o konieczności uzupełnienia braków. Nieuzupełnienia przez pracodawcę zgłoszenia, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje, że oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez urząd.
  4. Pracodawca nie może w zgłoszeniu oferty pracy zawierać wymagań naruszających zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, a w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.
  5. Urząd może odmówić realizacji oferty pracy w przypadku, gdy pracodawca w okresie 365 dni przed zgłoszeniem oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy. W tym przypadku urząd informuje pisemnie pracodawcę o odmowie przyjęcia oferty do realizacji.
  6. Zgłoszenie oferty pracy jest upowszechniane w formach:
  7. – umożliwiających identyfikację pracodawcy - wyłącznie, gdy pracodawca wyraził zgodę /oferta otwarta /,
  8. – nieumożliwiającej identyfikację pracodawcy / oferta zamknięta /.
  9. W upowszechnieniu urząd podaje do publicznej wiadomości co najmniej dane dotyczące zgłaszanego miejsca pracy, oczekiwań pracodawcy wobec kandydatów do pracy oraz okresu aktualności zgłoszenia.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:02:43)
Zredagowana przez: PUP Otwock (2015-04-14 09:52:32)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/strona/obowiazki-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/104