Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Obowiązki poszukujących pracy
Statystyki graficzne

Obowiązki poszukujących pracy

Obowiązki poszukującego pracy

  • Utrzymywanie kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie,

  • Zgłaszanie się w wyznaczonych i ustalonych z urzędem pracy terminach. W przypadku niestawiennictwa w wyznaczonym terminie należy, w terminie 7 dni, powiadomić powiatowy urząd pracy o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa,

  • Przystąpienie i nieprzerwanie uczestnictwa w indywidualnym planie działania stworzonym wspólnie z doradcą zawodowym,

  • Przyjęcie przedłożonej przez powiatowy urząd pracy propozycji szkolenia,

  • Przyjęcie proponowanej przez powiatowy urząd pracy propozycji odbycia przygotowania zawodowego dorosłych,

  • Przystąpienie do egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień lub tytułów zawodowych oraz uzyskanie licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:43:04)
Zredagowana przez: PUP Otwock (2015-03-26 13:33:28)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/strona/obowiazki-poszukujacych-pracy/63