Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Oferty pracy » Lokalne oferty pracy
Statystyki graficzne

Lokalne oferty pracy

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 • pozyskiwaniu ofert pracy;
 • upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 • informowaniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
 • informowaniu osób bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Podstawa prawna:
(art. 36 Ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy )

Pośrednictwo Pracy jest wykonywane nieodpłatnie i opiera się na następujących zasadach:

 • bezpłatności,
 • dostępności,
 • dobrowolności,
 • równości,
 • jawności.

Informacje o aktualnych ofertach pracy zamieszczane są na:

 • stronie internetowej urzędu pracy,
 • oraz na telebimach w siedzibie urzędu.

Więcej ofert pracy z całej Polski znajdą Państwo na:

 • Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia: http://oferty.praca.gov.pl/
 • Krajowy Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia: http://kraz.praca.gov.pl/
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-10 20:48:53)
Zredagowana przez: PUP Otwock (2015-04-09 09:53:45)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/strona/lokalne-oferty-pracy/22