Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
Statystyki graficzne

Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG

Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG:

1. Dowód osobisty;

 

2. Świadectwo ukończenia szkoły/dyplom uzyskania tytułu zawodowego oraz dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje takie jak ukończone kursy i szkolenia w oryginale;

Uwaga: W przypadku ukończenia uczelni zagranicznych, niezbędne jest tłumaczenie przysięgłe dyplomu;

 

3. Wszystkie świadectwa pracy z okresów zatrudnienia w Polsce oryginały oraz kserokopie;

 

4. Osoby niepełnosprawne: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

 

5. Osoby które kiedykolwiek prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce dodatkowo:

 

  • zaświadczenie z ZUS potwierdzające okresy opłacania oraz podstawę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (oryginał + ksero).
  • nr NIP lub jeżeli nie można stwierdzić zaprzestania lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, osoba rejestrująca się powinna przedstawić decyzję o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej wydaną przez Urząd Miasta/Gminy;

 

WAŻNE: Status wpisu do ewidencji działalności gospodarczej można sprawdzić samodzielnie za pomocą strony internetowej:

 

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

 

 

6. Osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce dodatkowo zaświadczenie z ZUS potwierdzające okresy opłacania oraz podstawę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w oryginale.

 

 

W celu ustalenia prawa do zasiłku po dokonaniu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy należy zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

 

Dane kontaktowe

Oddział:

01-402 Warszawa ul. Ciołka 10a

tel. (22) 532 22 00 / (22) 532-22-07

 

Budynek główny:

01-205 Warszawa ul. Młynarska 16

tel. (22) 578 44 00 / fax. (22) 578 44 07

 

 TRANSFER ZASIŁKU

 

Osoby, które pracowały za granicą w krajach UE/EOG, ubiegające się o transfer zasiłku winny dokonać rejestracji jako osoba poszukująca pracy we właściwym ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

 

 

Dokument U2, potwierdzający prawo do tego transferu, wydawany jest na wniosek bezrobotnego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania bezrobotnego.

 

O możliwości transferowania zasiłku można uzyskać informacje na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy:

 

http://wup.mazowsze.pl/new/?phtml=1553212439

 

 

 

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRZYZNANIE PRAWA DO ZASIŁKU Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA W KRAJACH UE/EOG

dokonują rejestracji jako osoba bezrobotna we właściwym ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

 

 

Zasada sumowania okresów zatrudnienia i ubezpieczenia umożliwia uzyskanie świadczeń z tytułu bezrobocia obywatelowi krajów UE/EOG oraz Szwajcarii, który posiada okresy zatrudnienia i ubezpieczenia w dwóch lub więcej państwach członkowskich.

 

Z zasadami sumowania okresów zatrudnienia i ubezpieczenia można zapoznać się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie:

 

http://wup.mazowsze.pl/new/?phtml=1300628809

 

Aby otrzymać dokument potwierdzający okresy zatrudnienia i ubezpieczenia należy złożyć wniosek o wydanie dokumentu U1 w wojewódzkim urzędzie pracy odpowiednim ze względu na miejsce zameldowania.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:33:19)
Zredagowana przez: PUP Otwock (2015-03-25 11:03:27)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-rejestracji-osob-powracajacych-z-zatrudnienia-w-krajach-ue-eog/52