Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Bon szkoleniowy
Statystyki graficzne

Bon szkoleniowy

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadza system bonów adresowanych do osób bezrobotnych, które nie przekroczyły 30 roku życia. Będzie można dzięki nim finansować zdobywanie kwalifikacji dających możliwość wyjścia z bezrobocia.

 • Bon szkoleniowy zgodnie z art. 66k ust. 1 ustawy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.
 • Uwaga. Osoba, która otrzymuje bon szkoleniowy może wziąć udział w szkoleniu tylko na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy, osobie skierowanej na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego przysługuje stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.
 • Bon może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy,  która:
  - nie ukończyła 30 roku życia,
  - złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
  - uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.
 • Bony szkoleniowe nie są przewidziane dla osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy.
 • Zgodnie z art. 66k ust. 2 ustawy przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania (IPD).
 • Zgodnie z art. 66k ust. 3 ustawy termin ważności bonu określa starosta.
 • Zgodnie z art. 66k ust 4. ustawy maksymalna wartość kosztów związanych ze szkoleniem, które można pokryć z bonu szkoleniowego wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.
 • W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia) koszty:Osoba bezrobotna uczestniczy w szkoleniu realizowanego w ramach bonu szkoleniowego na podstawie skierowania, a co za tym idzie – otrzymuje stypendium, zgodnie z art. 41. ust. 1 ustawy.
  1. jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
  2. niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
  3. przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
   a) do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
   b) powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
  4. zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
   a) do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
   b) powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
   c) powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.
 • Starosta może odmówić sfinansowania szkolenia wybranego przez bezrobotnego w ramach bonu, jeśli jego realizacja tego szkolenia byłaby niezgodna z ustaleniami indywidualnego planu działania.
Strona dodana przez: PUP Otwock (2014-07-01 09:34:03)
Zredagowana przez: PUP Otwock (2018-02-08 11:15:31)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/strona/bon-szkoleniowy/213