Nabór wniosków na realizację staży

 

 

Otwock, dnia 09.03.2018r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków na realizację
staży dla osób bezrobotnych w ramach projektu

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy

w powiecie otwockim (II)”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

czytaj więcej

Rekrutacja na staże

 

REKRUTACJA NA STAŻE (od 26.02.2018 do 04.04.2018)

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza osoby bezrobotne, chętne do odbycia stażu w ramach projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (III)” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

czytaj więcej

Realizacja projektu dla osób do 30 roku życia


Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku w latach 2018 – 2019 realizuje projekt

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (III)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego
.

 

czytaj więcej

Rekrutacja na szkolenia indywidualne dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż trwa rekrutacja na szkolenia indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (III)” w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

czytaj więcej