Informacja dotyczącz odbioru PIT 11 za 2017r.

 

INFORMACJA !!!

DOTYCZĄCA ODBIORU PIT-11 ZA 2017r

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, że osoby, którym w 2017 roku wypłacono zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny lub stypendium stażowe/szkoleniowe (z wyjątkiem stypendiów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) mają obowiązek rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

 

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się po odbiór Informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2017 rok w PUP w Otwocku w pokoju nr 15 w godzinach 8.00-14.00 w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Deklaracje podatkowe nieodebrane w powyższym terminie będą wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej do 28.02.2018r.

 

Warunkiem otrzymania rozliczenia jest potwierdzenie tożsamości osoby, na podstawie ważnego dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu np. książeczki żeglarskiej, karta tożsamości.

 

 

UWAGA!

Masz wątpliwości! Nie zwlekaj! Zadzwoń, sprawdź, umów się po odbiór. Bliższe informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu 22 779 37 14 wew. 215 lub 22 779-65-23

 

 

czytaj więcej

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców – zmiany od 1 stycznia 2018 r.

 

Od dnia 01.01.2018 r. obowiązują nowe zasady zatrudniania w Polsce cudzoziemców z państw spoza UE/EOG

czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza

nabór wniosków o przyznanie d o f i n a n s o w a n i a

na podjęcie działalności gospodarczej:

 

 

w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

--- (EFS POWER).

 

Zapraszamy osoby młode, szczególnie kobiety zainteresowane wsparciem w postaci dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej do składania wniosków

(w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez kobiety).

czytaj więcej

Targi Pracy w Otwocku

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu otwockiego na Targi Pracy, które odbędą się w dniu 23 listopada 2017 r.
w Technikum Nukleonicznym w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7

w godzinach od 10:00 do 13:00

czytaj więcej