Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2016-10-14

II konferencja na rzecz budowania partnerstwa lokalnego w powiecie otwockim

„W interesie powiatu” -II konferencja na rzecz budowania partnerstwa lokalnego w powiecie otwockim.

 

W dniu 29.09.2016 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku odbyła się II konferencja poświęcona budowaniu partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego w powiecie. Przedstawiciele władz oraz zaproszeni goście reprezentujący lokalne środowiska kontynuowali prace nad budowaniem partnerstwa lokalnego na terenie powiatu.

Czytaj aktualność: II konferencja na rzecz budowania partnerstwa lokalnego w powiecie otwockim
2016-10-10

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż w dniu 10.10.2016r. podpisał umowę z Zakładem Doskonalenia Zawodowego ul.Podwale 13, 00-252 Warszawa na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych z zakresu „ABC Przedsiębiorczości” ze środków Funduszu Pracy w okresie 10.10-25.10.2016r.

Czytaj aktualność: Informacja
2016-09-30

Informacja o podpisaniu umowy na usługę szkoleniową

Informacja o podpisaniu umowy na usługę szkoleniową

 

30.09.2016

 

 

Uprzejmie informujemy, że 30.09.2016r. pomiędzy Centrum Szkoleń BPH ul.Gorskiego 91/65, 92-517 Łódź , została zawarta umowa dotycząca przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych (podnośnikowych ze zmienną fazą wysięgu) z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z przygotowaniem do wymiany butli z gazem. Magazynier gospodarka magazynowa z obsługą skaner dla 6 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut.urzędzie w ramach projektu „Aktywacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)”

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

Termin realizacji umowy: do 13 październik 2016 r.

 

2016-09-21

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje,

iż zostaje wstrzymany

nabór wniosków od pracodawców o sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

z dniem 22.09.2016 r.

 

W przypadku pozyskania środków, kolejny nabór zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem.

Czytaj aktualność: Informacja
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji