Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » archiwalne formy aktywizacji
Statystyki graficzne

Archiwalne aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-05-09

Informacja


Otwock, dnia 10.05.2017r.

 

 

PODPISANIE UMOWY

 

           Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż w dniu 10.05.2017r. została podpisana umowa z Zakładem Doskonalenia Zawodowego ul.Podwale 13, 00-252 Warszawa na realizację szkolenia „ ABC Przedsiębiorczości” dla 16 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut.urzędzie. Szkolenie organizowane będzie w w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Czytaj aktualność: Informacja
2017-05-09

Informacja

Otwock, dnia 10.05.2017r.

 

PODPISANIE UMOWY

 

          Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż w dniu 05.05.2017r. została podpisana umowa z Ośrodkiem Szkolenia Kandydatów na Kierowców „Majewscy” s.c ul.Radosna 16,05-400 Otwock na realizację szkolenia „Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona” dla 5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut.urzędzie. Szkolenie organizowane będzie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj aktualność: Informacja
2017-04-13

Zaproszenie do składania ofert na szkolenie z zakresu „ABC przedsiębiorczości”

 

Otwock, dnia 13.04.2017r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015r. poz. 2164 z późn. zm).

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza do składania ofert na szkolenie z zakresu „ABC przedsiębiorczości” dla 16 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku.

Czytaj aktualność: Zaproszenie do składania ofert na szkolenie z zakresu „ABC przedsiębiorczości”
2017-04-12

Zaproszenie do składania ofert „Prawo Jazdy kat.C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015r. poz. 2164 z późn.zm).

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza do składania ofert na szkolenie z zakresu „Prawo Jazdy kat.C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną” dla 5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku.

Czytaj aktualność: Zaproszenie do składania ofert „Prawo Jazdy kat.C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji